Satsang NL

Op zaterdag vinden er 2 achtereenvolgende sessie’s Satsang plaats. Elke sessie duurt ongeveer 45 à 50 minuten. De inleiding wordt verzorgd door 4 sprekers die hun eigen spirituele pad zullen toelichten. De sprekers vertegenwoordigen respectievelijk;                                                                                          Boeddisme   –       Christendom     –   Soefisme       –      Sanatan Dharma.

Na de inleiding wordt er tijd genomen om met elkaar van gedachten te wisselen.Na de eerste sessie kunnen de deelnemers van spreker wisselen.

Satsang de vertaling van het woord satsang in het (Sanskriet;  sat = waar, sanga = gezelschap) en kan in de Indiase filosofie drie dingen betekenen:                                                                                     1: het gezelschap met de hoogste waarheid                                                                                         2:het gezelschap met een goeroe                                                                                                                3;het gezelschap met een groep mensen die over de hoogste waarheid luistert, spreekt en erin                 opgaat.

Het Boeddisme; spreker Geshe Sonam Ngodrup .

GesheSonamNgodrup1-h210

Geshe Sonam Ngodrup werd geboren in Kardze, Kham in 1968 en verliet Tibet toen hij 13 jaar oud was. Na zijn studie in Sera Je Klooster in Zuid-India nam hij deel aan de geshe examens en was als één van de top drie van alle geshes van Sera, Drepung en Ganden kloosters geslaagd. Daardoor is hij een zgn. lharampa geshe )met lof geslaagd). Daarna studeerde hij een jaar lang tantrische filosofie en rituelen in het Gyume Tantric College.
Hij was één van de meest populaire jonge leraren in Sera, en was dat ook in het Nalanda Klooster in Frankrijk, waar hij een jaar lang les heeft gegeven aan enthousiaste studenten.

0

Het Christendom ; spreker Fred Martinnen.

Over zijn boeken zegt hij het volgende:

There are three volumes all based on the whole life of Jesus in the orient and occident as recorded in the Aquarian Gospel, the modern founding text in spiritual circles about the meaning and relationship of the man Jesus with the universally existing and spreading Love of God, which when it takes form inside an individual turns that person into the Christ.  This, of course, has many stages as is known in many traditions and my book has 3 parts where the first book is fully ready (It also has the blessing of Muni-raji through the words ‘It is good’ when I asked him if I had now enough had tried  to weed out empty ballast from the grains of gold that with time also appear if you feel that it is your task to do something in this regard. (This is the case since I was around 20 years in my other now past life in Sweden.)

The first book has as its theme the individual path to the our sanctuary within, where we can lay down all our worries and accept God’s Light and Life as our Source of strength, where we let go of all false literally self-made concepts for the Truth in our hearts, never to be extinguished by any self-made concepts, if held collectively as truths or as a fearful ‘subjective’ truth.

The second book begins where Jesus has reached this goal in far off Tibet, and as a Bodhisattva, now again walks back into that   Sanctuary, in my book modeled on the ancient Jerusalem temple. However, now he does not go for himself, he brings all those with him who have had some deeper contact with him through the ages and walks the way he had walked. This is complete in ancient Egypt when for the first time a heavenly voice announces that Jesus is now the Christ of God.

The third part is an interlinear comparison with the 95 % of text in the four gospels that we know that moves in parallel to the Aquarian Gospel account of Jesus last three years as the Christ in Israel up to his resurrection at the 3rd April 33 AD. In it each sentence is ‘weighed’ for if it has the same meaning in the New Testament as in the Aquarian Gospel, or if they  differs somewhat or even contradict each other. This allows the questioning reader and earnest seeker to reach some conclusion if this ‘fantasy’ termed the Aquarian Gospel of Jesus the Christ is not perhaps instead a ‘vision’ with power to expand upon the insights that we already have received from the four historical gospels and so also power to suggest corrections to what was perhaps misunderstood by the gospel writers, especially since all inspired scriptures from the Holy Spirit also have been edited by the carnal ego throughout the ages.

Universeel Soefisme spreker Martin 

image SONY DIGITAL CAMERA

Soefisme is een houding in het leven, het is geen religie op zichzelf. Je vindt Soefi’s onder de aanhangers van iedere religie. Overal waar mensen zich allereerst laten inspireren door de sfeer en ziel van een religie, meer dan door de leerstellingen ervan, daar bloeit het Soefisme.

De boodschap van het Soefisme is dus geen nieuwe religie. Het gaat dezelfde waarheid, die altijd door iedere religie is verkondigd.  Het verschil is dat het steeds gebeurde  in een heel andere tijd en ook de persoonlijkheid van de profeet kleurde de manier waarop die waarheid werd gebracht.

Wat veel nadruk krijgt binnen het Soefisme is dat je op zoek gaat naar de goddelijke vonk in jezelf, dat het erom gaat om iets te leren ervaren, meer dan om iets te leren geloven. Een belangrijke manier om toegang tot die vonk te krijgen is door open te staan voor schoonheid in al zijn vormen, of het nu muziek, schilderkunst, de natuur of poëzie is.

De tweede ingang is de liefde. Dat geldt in iedere religie, maar de Soefi  beschouwt consequent zijn Bron, zijn Hogere Zelf of welke naam je ook maar wilt gebruiken, als de Goddelijke Geliefde. Daar is hij steeds naar op zoek. Het Soefisme  wordt ook wel “de religie van het hart” genoemd. En het is bovendien een bijzonder persoonlijk vorm van religie.  Je begeeft in een voortdurend proces van schaven aan jezelf. Dat lukt het beste als je dat doet onder begeleiding van iemand die die weg al eens heeft afgelegd.  Vandaar dat Soefi’s zich aansluiten bij een leraar en inwijder, en zichzelf moeried noemen, wat “leerling” betekent. En die leerlinghouding blijft ze bij tot hun dood.  Ze leren van hun inwijder door te kijken hoe hij zich gedraagt in het leven van alledag. Want de Soefi trekt zich niet terug uit het dagelijks leven, omdat hij van mening is dat het deelnemen daaraan de beste religieuze training is. Soefi’s zijn daarom vaak niet als zodanig te herkennen, ze leiden in religieus opzicht een onopvallend bestaan. Sommigen krijgen echter mettertijd een bijzondere uitstraling. Maar ze zijn niet in een hokje te stoppen: steeds als je denkt dat je ze doorhebt, doen ze iets onverwachts en ontsnappen aan de greep van mensen die hen onder  controle willen krijgen. Daarom worden Soefi’s vaak vervolgd daar  waar religie wordt gebruikt om macht uit te oefenen over mensen.  De ware Soefi probeert echter onder alle omstandigheden te blijven leven vanuit de principes van Liefde, Harmonie en Schoonheid. En zij herkent iedereen die dat ook probeert, vanuit welke religieuze overtuiging dan ook, als een Broeder of Zuster. De Soefi gaat zo ver dat hij zelfs in zijn vijanden de goddelijke vonk herkent. In de ideale wereld is alles een deel van het goddelijke en is er geen afgescheidenheid.

Sanatan Dharma met Frides lameris

Sanatan Dharma means eternal religion or eternal Dharma, where dharma means that force that (forever) sustains the existence, growth and flow of the universe. Babaji taught and teaches that Sanatan Dharma is the timeless  universal law, without beginning and without end. Sanatan Dharma is like the ocean, while other religions are like streams ultimately coming together in the Sanatan Dharma. So this means Sanatan Dharma is not a specific religion but it can better be seen as the basis of religion. The significance of this can only be proven on the basis of personal spiritual experience as Sanatan Dharma is not a belief-system.

“Alle religies leiden tot één punt en dat is God” – Babaji